Teamontwikkeling en workshops met paarden

 

 

 

 

Henriët (deelnemer team): "Bijzonder hoe het paard laat zien hoe wij zijn als persoon."

 

Een aantal reakties op de vraag "waarom zou je de workshops aanraden aan andere teams":

 

- Het paard liet heel gaf heel duidelijk aan hoe wij als team

  functioneren.

 

- De interakties met paarden zorgen voor

  authentieke reakties en gedrag.

 

- Goed hulpmiddel om openheid en kwetsbaar

  opstellen te krijgen. Persoonlijke herkenning en

  voorwaarden om een "veilig team" te zijn waar

  leden graag bij willen horen.

 

 

Teamontwikkeling met paarden

 

Paarden kunnen een bijzondere bijdrage leveren aan teamontwikkeling omdat zij als kuddedieren een perfect team vormen. Ze zijn van nature gericht op contact en samenwerking en vormen een hechte groep die altijd in beweging is en in verbinding met elkaar en afgestemt op hun omgeving. Een paard denkt niet in ‘IK en JIJ’ een paard denkt in ’WIJ’. Ze sluiten zich aan bij een leider, maar onderwerpen zich niet. Ze blijven onafhankelijk, wie ze zijn.

Een workshop teamontwikkeling met paarden is gericht op ervaren, voelen en bewustworden van hoe je zelf en als team communiceert. Belangrijke kernwaardes zijn "het in beweging zijn en komen" en "in verbinding staan met jezelf, elkaar en de omgeving". Welke energie straal je uit of wil je uitstralen.

Werkwijze:

De trainingsvraag en relevante informatie van het team  wordt voorbesproken. Naar aanleiding hiervan wordt een plan op maat gemaakt. Er kan worden gekozen voor een dagdeel- of een dagprogramma. Een dagdeel duurt zo'n 3,5 uur. Een dagprogramma zo'n 6,5 uur. Bij een dagprogramma is het mogelijk dat aan het eind een aktieplan wordt opgesteld zodat het team handvaten krijgt om mee aan de slag te gaan op de werkvloer. Deze workshop wordt gegeven door een paardencoach in samenwerking met een HR consultant.

 

Thema’s kunnen zijn:

 

  •  elkaar beter leren kennen

 

  • openheid in het team creëren of vergroten

 

  • samenwerking versterken

 

  • onderlinge communicatie beter op elkaar afstemmen

 

  • wat zijn ieders kwaliteiten in het team

 

  • meer verbinding

 

Het resultaat van een workshop teamontwikkeling met

paarden is altijd:

open communicatie en versterking van relaties!

 

 

 

Meer info: bel nu: Alma van de Peppel: 0610594248

  "Alleen door je te concentreren op datgene wat je raakt, kom je los van jezelf"