Over Equivitae

Equivitae is ontstaan uit een initiatief van Alma van de Peppel - van Ramshorst.

Alma van de Peppel-van Ramshorst (1972) is geboren en getogen met de liefde voor paarden. Opgegroeid als middelste in een levendig gezin met vader, moeder, vijf broers en zussen op een boerderij midden in de natuur met veel dieren. Op de boerderij was bijna het hele gezin actief met de paarden zowel in de sport als (re)creatief. Paarden waren vanzelfsprekend. De paarden liepen als een rode draad door het dagelijks leven heen.

Alma is regulier opgeleid als big-geregistreerd verpleegkundige (HBO-V) en grotendeels werkzaam binnen de GGZ. Twaalf jaar geleden zag zij de mogelijkheden om paarden in te zetten binnen haar professionele werkzaamheden. Sindsdien is zij zich gaan verdiepen, scholen en ontwikkelen op het gebied van de therapie en coaching met inzet van paarden. Complementaire opleidingen hierin heeft zij onder andere gevolgd bij Buro Wind (systemische paardencoaching) en Jerphaas (familieopstellingen en systemisch werken). Sindsdien heeft zij al veel mensen verder kunnen helpen met inzet van de paarden. Alma woont samen met haar partner en hun twee dochters in Voorthuizen. 

Alma is ook werkzaam als POH-GGZ. POH GGZ staat voor praktijkondersteuner binnen de huisartsenzorg op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Voor veel mensen is het prettig om niet (meteen) doorverwezen te worden naar een psycholoog of de GGZ. 

De betekenis van Equivitae

De naam Equivitae is gekozen omdat het paard Vitae (Latijns voor Leven) ons is geschonken door serviceclub "De Lions" uit Barneveld ten behoeve van het therapeutisch werken met paarden nu elf jaar geleden. Met het therapeutisch werken met paarden is Alma destijds in 2008 gestart in bosgebied 'Het Paradijs' op zorgboerderij "Het Paradijs" in Barneveld. Na een aantal jaren van ontwikkeling en complementaire scholing (paardencoaching, familieopstellingen en systemisch werken) om haar reguliere vakgebied met haar ervaring en kennis van paarden te combineren, is in 2011 Equivitae opgericht. Vanuit Equivitae zet Alma paarden doeltreffend in als hulpverleningsinstrument. Zij kent de problematiek van haar doelgroep grondig vanuit haar expertise vanuit het werkveld binnen de GGZ en als POH GGZ en heeft daarnaast een levenslange ervaring en kennis van paarden en hun gedrag.

 

Visie:

Equivitae is gericht op energie die weer gaat stromen, verbondenheid en openheid van relaties met het oog op een gezonde balans tussen lichaam en geest. De nadruk wordt gelegd niet zozeer op wat je doet maar des te meer op wie je bent.

Missie:

Equivitae wil mensen met een optimistische, vriendelijke en vooral oordeelloze blik naar zichzelf laten kijken. Equivitae richt zich hierbij op de kwaliteiten van de persoon en zijn gewenste toekomst. Iedereen is welkom ongeacht levensovertuiging.

paardencoaching en therapie met paarden

Alma met Anouk

De weg zelf is je bestemming -  Confucius