Tarieven, vergoedingen en info

Ben je geïnteresseerd? Bel of kom langs voor een kosteloze en vrijblijvende kennismaking.
In een uitgebreid telefoongesprek bespreken we zo nodig je vraag en/of mijn aanbod daarbij passend is.

Geef je de voorkeur aan face to face kennismaken? Dat kan ook! Je bent welkom op locatie om de paarden en mij te ontmoeten.

Vergoedingen zijn bijna altijd mogelijk!

De vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen zijn vaak € 40 tot soms wel € 60 per sessie en €200-€600 per jaar of meer. Klik hier om een vergoedingenoverzicht van 2023 te bekijken.

Individuele therapie is vrijgesteld van btw.

Alle sessies bij mij kunnen vergoed worden door de meeste zorgverzekeraars vanuit de alternatieve geneeswijzen.

Psychosociale therapie zonder paarden? 

Ben je geïnteresseerd in gesprekken of familieopstellingen zonder paarden? De kosten hiervoor zijn € 85 per uur.  

Klik in de menubalk op de desbetreffende pagina's: alle tarieven zijn daar vindbaar bij de diensten die ik aanbied.

Volg Equivitae ook op: 

Facebook

Instagram

LinkedIn

Vergoedingsmogelijkheden:

  • Zorgverzekeraar: Equivitae is geregistreerd bij het NFG in de vakgroep VPMW en de koepelorganisatie RBCZ. Afhankelijk van je afgesloten ziektekostenverzekering worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed. Bijna altijd vanuit de aanvullende verzekering. Vergoedingen van complementaire psychosociale hulpverlening vinden plaats vanuit de aanvullende verzekering en vallen onder alternatieve zorg. Klik hier om een vergoedingenoverzicht van 2022 te bekijken.
  • Coulanceregeling: Wanneer u de therapie niet vergoed krijgt, kunt u een coulanceverzoek doen bij uw zorgverzekeraar. Hiervoor is een standaard formulier verkrijgbaar bij uw eigen zorgverzekeraar waarin u uitlegt waarom u voor deze behandeling hebt gekozen. Het gebeurt regelmatig dat facturen dan alsnog (gedeeltelijk) vergoed worden. 
  • Werkgever: werkgevers zijn in toenemende mate bereid om de kosten van een coaching voor hun werknemers te vergoeden om zo onder meer hun inzetbaarheid te behouden en hun werktevredenheid te vergroten. Vraag je werkgever of er budget beschikbaar is voor coaching/opleiding.
  • Arbodienst of bedrijfsarts: in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Het gaat dan meestal om coaching in het kader van loopbaanbegeleiding, competentieontwikkeling, voorkomen en hanteren van conflicten en herstel of preventie van ziekteverzuim. Informeer bij uw werkgever, personeelszaken, de arbodienst of de bedrijfsarts naar de mogelijkheden.
  • Persoonsgebonden budget: er zijn ook vergoedingsmogelijkheden vanuit een PGB. Om in aanmerking te komen voor een PGB moet er een indicatie gesteld worden door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Meer informatie hierover kun je opvragen bij het CIZ in uw regio.

Informatie over registraties en algemene voorwaarden:

Als psychosociaal therapeut ben ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en beschik ik over een btw-nummer en een AGB-code. Tevens sta ik geregistreerd in het BIG-register als verpleegkundige, in het RBCZ en als EMDR-practitioner op www.emdr-therapeuten.nl 

Ik ben aangesloten bij de NFG waar betrouwbaarheid en professionaliteit voorop staan. Bij de NFG sta ik geregistreerd als psychosociaal therapeut, wat betekent dat geboden hulp valt onder de alternatieve zorg en door de meeste zorgverzekeraars deels vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Equivitae streeft naar voortdurende inhoudelijke kwaliteitsverbetering van de aangeboden diensten. Door mijn lidmaatschap bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) is een aantal wettelijke vereisten goed geregeld.

Algemene voorwaarden:

  • Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen, zorg). Klik hier voor het klachtenprotocol mocht er sprake zijn van een klacht.
  • WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). 
  • AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming / Privacy). Klik hier voor het privacyreglement wat Equivitae volgt als lid van de NFG.
  • Protocol meldcode bij huiselijk geweld. Klik hier voor het protocol huiselijk geweld wat Equivitae volgt als lid van de NFG.

 

 

 

 

   

paardencoaching

Ik ben geregistreerd lid van: 

Klik op de onderstaande logo's voor meer informatie. 

VVN logoBig registratie logoLVPOHGGZ

EMDRACT Guide logoRBCZ