Tarieven en vergoedingen

Kosteloos

U bent altijd welkom voor een vrijblijvende kennismaking.

 

Tarieven en vergoedingsmogelijkheden: 

  • Een intake voor therapie met het paard duurt 1,5 uur en het tarief is 95 euro.
  • Vervolgsessies duren 1 uur en het tarief is 85 euro. Na een intake kan men kiezen voor een traject van 5 of 9 sessies inclusief een tussen- en een eindevaluatie. 
  • Het tarief voor een losse sessie paardencoaching is 100 euro. De duur van een losse coachings-sessie varieert van 30 minuten tot maximaal 90 minuten

Individuele therapie is vrijgesteld van BTW.

 

Vergoedingsmogelijkheden:

  • Zorgverzekeraar: Equivitae is geregistreerd bij het NFG in de vakgroep VPMW en de koepelorganisatie RBCZ waardoor voor veel cliënten de mogelijkheid er is om behandelingen vergoed te krijgen. De vergoeding voor therapie valt onder de noemer 'alternatieve geneeswijzen' en bijna alle zorgverzekeraars vergoeden daarom (groten-)deels deze zorg via de aanvullende verzekeringen. Een overzicht van de vergoedingen kunt u vinden op : www.de-nfg.nl en dan "vergoedingen". 
  • Coulance-regeling: Wanneer u de therapie niet vergoed krijgt, kunt u een coulanceverzoek doen bij uw zorgverzekeraar. Hiervoor is een standaard formulier verkrijgbaar bij uw eigen zorgverzekeraar waarin u uitlegt waarom u voor deze behandeling hebt gekozen. Het gebeurt regelmatig dat facturen dan alsnog (gedeeltelijk) vergoed worden. 
  • Werkgever: werkgevers zijn in toenemende mate bereid om de kosten van een coaching voor hun werknemers te vergoeden om zo onder meer hun inzetbaarheid te behouden en hun werktevredenheid te vergroten. Vraag je werkgever of er budget beschikbaar is voor coaching/opleiding.
  • Arbodienst of bedrijfsarts: in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Het gaat dan meestal om coaching in het kader van loopbaanbegeleiding, competentieontwikkeling, voorkomen en hanteren van conflicten en herstel of preventie van ziekteverzuim. Informeer bij uw werkgever, personeelszaken, de arbodienst of de bedrijfsarts naar de mogelijkheden
  • Persoonsgebonden budget: er zijn ook vergoedingsmogelijkheden vanuit een PGB. Om in aanmerking te komen voor een PGB moet er een indicatie gesteld worden door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Meer informatie hierover kan je opvragen bij het CIZ in uw regio. 
  • Belastingdienst: als zelfstandig ondernemer zijn de kosten voor coaching aftrekbaar als bedrijfskosten. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching uit eigen middelen betaalt, kun je deze (inclusief BTW) voor de inkomstenbelasting aftrekken als 'scholingskosten' mits het doel van de gemaakte kosten het verkijgen van een (nieuwe) baan is of een verbetering van je inkomen. Neem voor meer informatie contact op met de belastingdienst. 
  • Gemeente: via uw gemeente zijn er soms mogelijkheden voor vergoeding.

 

Kunt u geen of onvoldoende aanspraak maken op vergoedingen, informeer dan naar de mogelijkheden bij Equivitae. Ook mensen met een minimuminkomen hebben recht op therapie en daarom kijk ik graag samen met u naar de mogelijkheden. 

Therapie met paarden